Arkiv för maj, 2011

DBF träffar barn- och ungdomsministern

Under DBF:s resa i Burundi träffade vi landets barn- och ungdomsminister Jean- Jacque NYENIMIGABO. Hans uppdrag är att främja kultur- och idrottverksamheten för barn och unga i Burundi. ”Föreningar som DBF betyder mycket för Burundis utveckling”, sade NYENIMIGABO. ”Vi är glada att DBF verkar i den fattigaste kommunen i Burundi, Vugizo, det skickar viktiga signaler till ungdomarna som får hopp inför framtiden”.

NYENIMIGABO är också positiv till att DBF börjat engagerat Vugizo-skolor i World’s Children’s Price. ”Det är viktigt att lära barn demokrati på deras egen nivå”, sade han.”Burundi har en historia av odemokratiskt styre och en förändring måste komma bland de framväxande generationerna. Förhoppningsvis kan alla skolor i Burundi delta inom en snar framtid”. UNICEF har uppmärksammat DBF:s initiativ och är intresserade av att stödja DBF:s samarbetsorganisation DAJBU. ”De kan inte stödja oss eftersom vi är baserade i Sverige, men de kan hjälpa DAJBU direkt på plats”, säger Claudien Tuyisabe.

DBF har under sitt första år startat en hel del hjälpverksamhet i Burundi.
* Föreningen har sponsrat utbildning åt 70 elever.
* Engagerat 16 skolor i World’s Children’s Price.
* Tilldelat fem burundiska barn en svensk fadder (som ger 1000 kronor/år)
* Delat ut skolmaterial till fattiga elever.
* Delat ut basket- och fotbollar till tre gymnasieskolor i Vugizo.

DBF har också initierat en fotbolls-cup i Vugizo som kommer att hållas varje år. ”Idrott är ett jättebra sätt att skapa samhörighet mellan människor, oavsett kön och etnicitet”, säger Claudien. Cupen är både för killar och tjejer och målsättningen är att de i framtiden ska få möta svenska lag i en svenskt-burundiskt evenemang.


Sommarläger 2011

Den 27:e – 29:e juni arrangerar DBF ett sommarläger för barn och ungdomar på Gotland. Sammanlagt 25 barn med nio loika nationaliteter kommer att bada, spela fotboll, besöka Fårö och lära sig mer om barnkonventionen. Region Gotland, Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs stiftelse och Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse kommer att sponsra sommarlägret.

Den sista lägerdagen kommer vi att arrangera en konsert i Visby dit föräldrar, DBF-medlemmar och  intresserade är välkomna att delta. Vi kommer att spela musik från världens alla hörn (Burundi, Irak, Somalia, Filippinerna), dansa, leka och äta afrikansk mat. Mer information kommer!

Nya DBF-broschyrer:


DBF besöker Burundi

I slutet på mars åkte DBF-medlemmar till Burundi för att ha ett utbyte med samarbetsorganisationen DAJBU i Vugizo.  Det var en stor och spännande omställning att komma från Sverige rakt ut på den burundiska landsbygden – med dess fattigdom, kamp och glädje!

Vugizo är en den fattigaste kommunen i det fattigaste landet i världen, Burundi. Kommunen saknar elektricitet och rent vatten, har ca 70 000 invånare, och drabbades hårt under inbördeskriget 1993-2005. Idag strömmar flyktingar in från Tanzania vilket skapar ännu större sociala problem och spänningar. ”Vi frågade den burundiska ungdomsministern om han vill följa med till Burundi, men svarade att det inte finns något hotell där”, säger Claudien Tuyisabe. ”Istället skickade han med en av hans rådgivare – det var första gången den burundiska staten besökte Vugizo”. 

Under resan engagerade vi sex lokala skolor i Vugizo att delta i World’s Children’s Prize, ett årligt evenemang där barn över hela världen röstar fram en person som gjort en viktig insats för barns rättigheter. Eleverna fick läsa tidningar som skildrade kandidaterna och därefter lägga sin röst.

DBF har tilldelats en area på fem hektar av kommunen i Vugizo. ”Tanken är att bygga Barnens Hus i området”, säger Claudien Tuyisabe. ”Hit kan föräldralösa och utsatta barn komma och få en fristad”. Barnens Hus kommer också delvis att fungera som en fritidsgård för barn och ungdomar, där de kan göra läxor, spela fotboll, utöva teater m.m. 

DBF håller nu på att samla in pengar till Barnens Hus. Privatpersoner och föreningar är varmt välkomna att ge ett bidrag. Om du/ni skänker mer än 5 000 kronor kommer vi att plantera ett träd i ditt/ert namn, och sätta upp en tavla med ert namn och bild inne i Barnens Hus! Barn och föräldrar i Vugizo kommer också att samla in pengar och material till byggandet av huset. ”Vi hoppas att det kommer stå färdigt 2013”, säger Claudien.

På landsbygden utanför Gitega besökte vi ett flyktingläger dit tutsi-minoriteten flydde under folkmordet 1994. Vi träffade också ursprungsbefolkningen Twa (en pygmé-grupp) som bor i enkla hyddor eller utan något hus alls. ”De bor tre kilometer utanför Burundis näst största stad, men myndigheterna gör ingenting för att hjälpa dem, det är märkligt!”, säger Claudien.