Arkiv för februari, 2013

DBF:s julfest i Hallstahammar 2012

Julen 2012 arrangerade nystartade DBF Västerås en julfest i Hallstahamar tillsammans med lokala medlemmar. Flera familjer deltog i festligheterna som har blivit startskottet for DBF:s verksamhet i Västmanland. I dagsläget arrangeras fritidsaktiviteter en gång i veckan i Västerås.


Presskonferens om barnens rättigheter i Burundi

bildInnan  DBF lämnade Bujumbura, Burundi, så gav vi en presskonferens tillsammans med barn och ungdomar i DAJBU. Tio journalister från sammanlagt nio tidningar och radio var på plats. Ni som kan franska kan läsa vad vi sade under presskonferensen på Renaissance Africaine som var på plats.

Presskonferensen handlade om barnens rättigheter i Burundi.  Vi sade att Burundi måste hjälpa alla fattiga barn att få skolmaterial, att skolflickor som blir gravida måste få hjälp att komma tillbaka till skolan och att myndigheterna måste straffa de lärare som utnyttjar barnen sexuelbild1lt. Vi informerade också om World’s Children’s Prize och sade att målsättningen är att WCPRC ska finnas på alla skolor i Burundi inom 5 år.

Presskonferensen handlade också om samarbetet mellan DBF och DAJBU, mellan Sverige och Burundi. Nedan följer bilder från DBF:s förstudie i Vugizo, i södra Burundi.