Arkiv för november, 2010

Nyheter DBF

  • Årsmöte 2011

DBF har spikat datum för nästa årsmöte: den 5:e mars 2011. Nu börjar ett viktigt arbete med planering inför mötet och ettårsfirandet. Under årsmötet kommer vi att visa afrikansk dans och bjuda på burundiskt kaffe.

  • DBF skickar pengar till Vugizo

DBF har skickat drygt 7000 kronor (ca en miljon burundiska franc) till samarbetsorganisationen DAJBU i Burundi. Pengarna har gått till skolavgifter för 50 barn i Vugizo. Barnen går på fem skolor (tio barn/skola) och valdes ut av DAJBU tillsammans med lärare på skolorna. Samtliga barn som valdes ut är föräldralösa, varav några är gatubarn. Vi bidrog också med skolmaterial och köpte fotbollar för fritidsaktiviteter.

”Enligt Barnkonventionen ska alla barn ska ha en möjlighet att gå i skolan”, säger Claudien Tuyisabe. ”Det är bra att vi kan bidra med detta, eftersom den burundiska staten inte tar sitt ansvar. Fortfarande är det många barn som inte går i skolan på grund av inbördeskriget som slutade 2006”.

Claudien ringde också till kommunchefen i Vugizo för att försäkra sig om att pengarna verkligen kommit fram och använts på rätt sätt. Beskedet var gjädjande och DAJBU har nu, i samarbete med skolorna och kommunerna, börjat skriva en rapport där de dokumenterar dagens situation i Vugizo, t.ex. hur många barn som är föräldralösa, som inte går i skolan, hur många flyktingar som kommer från Tanzania, hur vanligt det är med tonårsgraviditeter m.m.

DBF:s målsättning är att kunna betala skolgången för 150 elever nästa år.

  • DBF startar fadderverksamhet

DBF har nu på allvar börjat med fadderverksamhet i Burundi. Gun Johansson är DBF:s första fadder och hjälper två föräldralösa flickor i Vugizo varje månad, varav en är smittad med HIV.

  • Fotograf besöker DBF:s aktiviteter

Fotografen Malin Vinblad besöker DBF:s aktiviteter på lördagar och har börjat dokumentera verksamheten. Hon kommer också hjälpa DBF att komma i kontakt med lokala tidningar. Hon läser på folkhögskolan i Hemse och gör ett projekt om tillhörighet och integration. ”Jag vill visa på goda exempel bland invandrare”, säger Malin Vinblad, ”tyvärr är det en annan bild som ofta skildras i media”.

  • Sommarläger 2011

DBF:s styrelse har beslutat att arrangera ett sommarläger 2011. Målsättningen är att kunna ge 25 nyanlända och svenska barn möjligheten att tillbringa fyra dagar i naturen, där de ska bada, utöva bollsporter, lära sig om miljörätt, allemansrätten och barnkonventionen.

Sommarlägret kommer att arrangeras strax efter skolans slut sommaren 2011. Vi har redan skrivit en projektplan som vi har skickat till Kultur och Fritidsförvaltningen på Gotlands kommun, som eventuellt kan bidra med arrangemangsstöd. Vi kommer också att söka finansiering från stiftelser och fonder.

  • Samarbete med ABF och Gotlands kommun

DBF har inlett ett samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Kultur- och Fritidsförvaltningen på Gotlands kommun. Än så länge har DBF genomfört ett tiotal kulturarrangemang, med bland annat föredrag om Burundi och Barnkonventionen, afrikanska och svenska kulturkvällar och matlagning/bakning för DBF:s yngre deltagare.

Kultur- och Fritidsförvaltningen kommer att ge aktivitetsstöd till DBF:s aktiviteter. De bidrar bland annat till lördagsaktiviteterna på Norrbackaskolan och DBF:s franskundervisning.

  • Visby-dagen

DBF deltog på Visby-dagen i början av oktober. Vi sålde afrikanskt bröd och lotter samt informerade om DBF. Det var sammanlagt 10 barn och vuxna som deltog under Visby-dagen. Ett stort tack till Rädda Barnen som sponsrade lotterivinster och lånade ut sin knappmaskin.

Vi riktar också ett stort tack till Hanna Jörneus med föräldrar som bakade kakor till Visby-dagen och ordnade med transport, samt till Gabriel Werner och Ylva Liljeholm som arrangerande DBF:s deltagande på Visby-dagen!