Fadderverksamhet

DBF har en fadderverksamhet i Burundi – ”vi hjälper hellre ett barn än vänder ryggen åt miljoner”.

Fadderverksamheten sker i samarbete med DAJBU och Sabine i Nyansa-lac som tar hand om flera föräldralösa barn. Många av barnen har traumatiska barndomsupplevelser, men i Sabines hem får de en värdig uppväxt med vänner, trygghet och framtidstro. Vi har också fadderbarn i Bujumbura, Gitega och Vugizo.

Styrkan med fadderverksamheten är att vi upprättar direktkontakt mellan utsatta barn i Burundi och faddrar i Sverige, vilket ger konkreta resultat.

  • Faddrarna ges möjlighet att skapa en relation med barnet med brevväxling och bilder.
  • Fadderpengarna går till utbildning, kläder och medicin. (Ett av våra fadderbarn är smittat med HIV).
  • Pengarna skickas till Burundi i början av hösten inför skolstarten.

Vill du bli fadder till ett barn i Burundi? Kontakta Hanna Jörnéus på hanna@barnsframtid.se eller 076-2187392. Det kostar 1 000 kronor årligen att vara fadder.