Arkiv för december, 2017

DBF Gotland startar Arvsfonden-projekt i januari 2018

DBF Gotland har beviljats ett bidrag från Allmänna Arvsfonden för projektet ”Ungdomskooperativ inom musik och film på Gotland”. Inom projektet kommer vi bland annat starta ett skivbolag inom ramarna för en ekonomisk förening, lära oss mer om entreprenörskap och utforska möjligheterna med sociala medier.

Projektet riktar sig till nyanlända ungdomar och pågår i tre år med start i januari 2018. För år ett har vi tilldelats ett bidrag på drygt 1,4 miljoner kronor.


DBF har fått stöd som riksorganisation från MUCF

DBF har tilldelats organisationsbidrag som rikstäckande barn- och ungdomsorganisation från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). DBF har idag 11 anslutna föreningar fördelade på åtta län. Stödet på drygt 1,2 miljoner kronor kommer att gå till DBF:s och lokalföreningarnas långsiktiga verksamhet.