Arkiv för juli, 2010

”Jag har sett barnsoldater gråta”

Det var rubriken på Claudien Tuyisabes föredrag om Burundi under Almedalsveckan 2010. Föredraget arrangerades tillsammans med Räddaa Barnen, Visby, och lockade över 50 åhörare. 

I många länder tvingas barn ut i krig. De tvingas utföra ohyggliga handlingar mot sin by, sin stam, sin familj och sina grannar och tidigare vänner.  Hur kan dessa barnsoldater återanpassas till ett normalt liv?  Vad kan vi göra för att hjälpa dessa barn? Sverige var bland de första nationerna att ratificera Barnkonventionen, där en av paragraferna fastslår att alla barn ska få växa upp i fred. Det är dags nu att se till att Barnkonventionen tillämpas! Många barn i Centralafrika t ex Burundi, Rwanda, Uganda och Kongo behöver vår hjälp.  Låt oss gå till handling!

Claudien på Almedalsveckan 2010

Detta bildspel kräver JavaScript.


Hej, världen!

Demokrati för Barns Framtid (DBF) är en biståndorganisation som jobbar för barnen i Burundi. Den startades av Claudien Tuiysabe och hans familj i Visby och många Gotlandsbor har redan visat ett stort intresse för föreningen. Tillsammans kan vi göra en insats för barnen i Burundi.

På den här hemsidan kommer vi att skriva om DBF:s arbete och skildra Burundi – dess historia, kultur och utmaningar. År 1994 skedde ett av de största folkmorden i modern tid i Burundi och i grannlandet Rwanda. Minnet från folkmordet lever kvar än idag –  f.d. barnsoldater växer upp i behov av hjälp, människor trängs fortfarande i gamla flyktingläger, fattigdomen är utbredd och i stort settt alla sörjer dödade familjemedlemmar. Det är deras historia vi vill berätta. Det är deras framtid vi vill förändra.