Arkiv för december, 2020

Projektbesök i Nakivale Refugee Settlement

I mitten av december gjorde representanter för DBF en resa till Uganda där vi gjorde ett projektbesök hos samarbetspartnern F.C.S. Abaryango i Nakivale Refugee Settlement. Vi träffade ett 30-tal ungdomsledare i projektet – unga informatörer som träffar ungdomar och diskuterar frågor som sexualitet och hälsa. Kopplat till projektet – ”Educate Burundian Youth of Nakivale about Sexual Health” – finns även läkare och sjuksköterskor.

Informatörerna berättade om utmaningarna som möter ungdomar i lägret, som ofta har tillbringat större delen av sin ungdom i lägret. Exempel på problem är patriarkala strukturer, fattigdom, sexuella övergrepp och tidiga graviditeter. Under hela 2020 har skolorna dessutom varit stängda vilket gjort att många gått sysslolösa.

F.C.S. Abaryango driver även en klinik i ”Small Buja”, området där flest burundier i Nakivale bor. I flyktinglägret finns flyktingar från nio olika länder, varav den största gruppen är från Kongo. Abaryango är en av få organisationer som startats av flyktingar själva vilket hänger ihop med att många av de burundiska flyktingarna är utbildade och har flytt av politiska skäl efter valet 2015. Projektet slutar i mars 2021 och finansieras av ForumCiv.