Arkiv för september, 2014

DBF startar nya projekt i Burundi

DBF har beslutat att börja med två nya projekt i Burundi, som vi kommer att samla in pengar till:

Hjälpa Twa – ett projekt som riktar sig till ursprungsbefolkningen Twa i en by utanför Gitega. Stödet ska gå till skolmat, inköp av mark, grödor och djur. Målet är att hjälpa Twa att få ett långsiktigt uppehälle och att ge barnen en bättre uppväxtmiljö med tillförsikt inför framtiden.

Jordbruk – hjälp till självhjälp – ett projekt som riktar sig till kvinnor i Vugizo. Stödet ska gå till mark, grödor och odlingsredskap. Målet är att skapa ett kooperativ och att stärka kvinnornas sociala och ekonomiska status i Vugizo.

Båda projekten syftar till att på längre sikt att förbättra villkoren för barn, så att de får nya framtidsmöjligheter och växer upp i en trygg miljö där de tillåts att vara barn.


Cirkelledarutbildning med NBV

Den 20:e september deltog DBF på en cirkelledarutbildning med Studieförbundet NBV. Nuvarande och blivande studiecirkelledare fick lära sig mer om folkbildning och ledarens roll. Alla deltagare fick kursintyg.


DBF och Gotlands FN-distrikt deltog på Slite marknad

Den 30:e augusti hjälpte DBF och Gotlands FN-distrikt på Slite marknad där vi sålde lotter och samlade in pengar. De insamlade medlen kommer att gå till Gotlands FN-distrikts internationella projekt.


Claudien med i SVT:s program ”Samirs Sverige”

Samir Abu Eid, SVT:s populäre utrikeskorrespondent i Mellanöstern, besökte Claudien och hans familj på Gotland i programserien ”Samirs Sverige”. Det var andra gången som Samir och Claudien träffades – förstå gången var 2010 då Samir gjorde ett inslag om Claudiens familj i Rapport. ”Det är viktigt att invandrare och flyktingar bor över hela Sverige”, säger Samir i slutet efter besöket på Gotland, som har minst andel utrikes födda i hela Sverige, ca 5 %.

Ni kan se ett förkortat inslag från programmet här: